Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2012

0469 f2c3
Reposted fromsexandviolence sexandviolence
4373 d4c9 500
Goodfellas (1990)
Reposted fromsexandviolence sexandviolence

June 24 2012

3940 1130

June 23 2012

3854 cb0a
Reposted bydivisalamijoann
2448 7238
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamsto msto
0141 f098
Reposted fromAgnese Agnese viamsto msto
3700 7b66 500
Reposted frommsto msto

May 22 2012

1057 8ea5
Reposted fromathlin athlin viagosiakowe gosiakowe
Bałam się do niego zbliżyć, a jeszcze bardziej bałam się tego, że on zbliży się do mnie.
— juliajulia.moblo.pl
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viaMilaa Milaa

NIE CHCĘ STRACIĆ Z TOBĄ KONTAKTU . NIGDY .

 -choć nie ma już nas.
Reposted fromequilil equilil viaMilaa Milaa
Reposted fromLithieu Lithieu viaMilaa Milaa

May 20 2012

Coś między nimi było, ale nie potrafiłem tego rozgryźć.

— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
7600 f145
Reposted fromtatuaze tatuaze viaLove-for-tattoos Love-for-tattoos
"czasem Cię widzę 
lecz wyciągniętymi rękoma 
dotykam tylko
mojej myśli o Tobie"

— H. Poświatowska
Reposted fromuhuhu uhuhu viajohankam johankam
ma piękne oczy, które mają tą iskrę i przyciągają uwagę w chwilę , ma słodki uśmiech, który sprawia, ze też się uśmiecham, ma te dołeczki , które mógłbym zjadać o każdej porze dnia. ma też ogromne serce, które chciałbym kiedyś mieć.
— chciałabym mieć kogoś kto mi tak powie.
Reposted frombiszkoptowyluk biszkoptowyluk viajohankam johankam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl